Selecteer een pagina

Webinar KVJ

apr 7, 2022 | Nieuws & cursussen

Op 7 april 2022 vond er een webinar van de KVJ (Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd) plaats.

Sinds september 2021 is er ook in Den Haag een KVJ geopend. Inmiddels is de verbouwing helemaal gereed en is er plek voor 8 jongeren. Op 7 april 2022 organiseerde de KVJ samen met de HVJA een webinar voor advocaten, rechtelijke macht, officieren van justitie en andere belangstellenden om nader kennis te maken met deze nieuwe vorm van detentie voor jeugdigen.

Zie hieronder de verzonden uitnodiging.

——————————————————————————————–

Uitnodiging:

Beste partners uit de jeugdstrafketen,

Sinds 6 september 2021 is de Kleinschalige Voorziening voor Justitiële Jeugd gestart. Inmiddels is de KVJJ alweer een half jaar operationeel en hebben er al een aantal jongeren bij ons verbleven.

In samenwerking met de Haagse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten (HVJA) hebben we het idee opgevat om een webinar te organiseren voor ‘juridisch Den Haag’. Kortom: alle advocaten, officieren van justitie en kinderrechters die betrokken zouden kunnen zijn bij de KVJJ. Dit om ervaringen en kennis uit te wisselen en jullie een beeld te geven hoe het er in de KVJJ aan toe gaat.

Op 7 april van 15.00u tot 16.30u willen we jullie graag uitnodigen om deze webinar bij te wonen via teams (zie link onderaan deze mail).

Tijdens deze bijeenkomst zal het volgende op de agenda staan:

  • Intro KVJJ
    • Doel van de KVJJ en het plaatsingsproces
    • Jongeren aan het woord
    • Interactief gedeelte waarin we casuïstiek en stellingen zullen bespreken

Voel je vrij om deze uitnodiging door te sturen naar collega’s voor wie dit interessant kan zijn.

Mocht je willen deelnemen aan deze webinar, stuur dan een mailtje naar nienke@familysupporters.nl

Leden van de HVJA , die zich hebben opgegeven kunnen na afloop een certificaat van deelname ontvangen.

We zien jullie graag op 7 april.

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NDhkYTk5NTItNzc5Yy00YzE5LWE0OTctNThjNDgxYzQ2ZjM2%40thread.v2/0?context=%7b %22Tid%22%3a%22b663575a-22d8-45b9-b584-0d67f14d609b%22%2c%22Oid%22%3a%222ef97b0e-752a41e8-b0a6-303e0359dedb%22%7d

Met vriendelijke groet, mede namens mijn collega Rick Kappetein (afdelingsmanager) en Coosje Peterse (bestuurslid HVJA)

Nienke de Hoog
Gedragswetenschapper Kleinschalige Voorziening Justitiele Jeugd – Den Haag
Contactgegevens:
Leger des Heils W&G Noordwest A
De la Reyweg 628
2571 GR, Den Haag
M 0880652758 / 06-20156188
E nw.kvjj.den.haag@legerdesheils.nl
W www.legerdesheils.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag