Selecteer een pagina

Lezingen 2014

jan 1, 2014 | Nieuws & cursussen

Er is met ingang van 1 januari 2013 een verplichting in het leven roepen voor onze leden in de vorm van het verplicht aanwezig zijn bij tenminste één lezing per jaar (zie ook artikel 1.3.6. van het Reglement, te vinden op www.hvja.nl, waarin dit al is vastgelegd). Mocht aan het einde van het jaar blijken dat u geen enkele keer aanwezig bent geweest dan zal het lidmaatschap door de vereniging worden opgezegd. Wij hopen hiermee een grotere opkomst maar ook een grotere betrokkenheid waar het gaat om het jeugdrecht te bewerkstelligen.

Data activiteiten 2014

De lezingen in 2013 zijn goed bezocht door de meesten van u! Een aantal leden heeft echter niet (zoals reglementair vereist) twee activiteiten bijgewoond, of zelfs geen enkele activiteit van de HVJA bijgewoond.

Wij hopen dat dat volgend jaar anders zal zijn. Eind 2014 zal het bestuur contact opnemen met deze ‘slapende leden’ om te bespreken of continuering van het lidmaatschap zinvol is.

U kunt voor het komende jaar de volgende data vast noteren:

27 februari         (adolescentenstrafrecht)

24 april              (ALV + lezing)

7 juli                  (lezing (forensisch) (jeugd)psycholoog)

21 augustus       (excursie / bezoek inrichting oid)

16 oktober         (i.s.m. de rechtbank: transitie Jeugdzorg)