Selecteer een pagina

Lezing Wijkrechtspraak 14 december 2023

okt 23, 2023 | Nieuws & cursussen

Amicae en Amici,

Het einde van 2023 nadert, maar voordat het zo ver is organiseert de HVJA op 14 december 2023 nog een interessante lezing over Wijkrechtspraak. Deze lezing is bedoeld voor alle advocaten die jeugd(straf)zaken behandelen, maar deze is ook interessant voor civiele (jeugdrecht)advocaten. Het bestuur van de HVJA roept alle leden op om aanwezig te zijn bij deze lezing, nu wijkrechtspraak op dit moment in Den Haag wordt geïmplementeerd en alle advocaten uit het arrondissement er in de praktijk mee te maken kunnen krijgen!

De lezing zal worden gegeven door Bob Kaarls (advocaat in Den Haag en lid van de Raad van de Orde van Advocaten) en Carlo Welten (advocaat in Rotterdam). Tijdens de lezing zullen zij jullie alle ins en outs vertellen over deze nieuwe vorm van rechtspraak en jullie met name voorzien van praktische tips om toe te passen wanneer jullie te maken krijgen met een zaak die door middel van wijkrechtspraak wordt afgedaan. Er zal met name aandacht zijn voor de rol van de advocaat in dergelijke procedures.

Wat is wijkrechtspraak?

Laagdrempelig, dichtbij en sneller. Niet het strafbare feit, maar de mens achter het dossier staat centraal. Waar is hij of zij nu echt mee geholpen? Het doel van wijkrechtspraak is om effectief bij te dragen aan het oplossen van uiteenlopende, meervoudige problemen van mensen in bepaalde wijken. Daarmee wordt ook de veiligheid, de leefbaarheid en het maatschappelijk welzijn in die wijken verbeterd.

De Rechtspraak breidt de komende jaren het aantal pilots wijkrechtspraak uit. En nu is Den Haag (Regio Zuid-West) aan de beurt! Ook de gemeenten Gouda en Delft hebben de wens uitgesproken om met de Wijkrechtspraak aan de slag te gaan. Er wordt gekozen voor de gemeenten waar wijken geprioriteerd zijn om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten Daarbij werkt de Rechtspraak nauw samen met andere professionele instanties (zoals het OM, gemeentes, de reclassering, advocatuur, wooncorporaties, GGZ en hulpverlening). Omdat elke wijk anders is, kunnen de pilots in de verschillende steden van elkaar verschillen, bijvoorbeeld welk type zaken er behandeld worden naast strafzaken.

Wijkrechtspraak in Den Haag zal zich in eerste instantie richten op (minderjarige) verdachten met multi-problematiek in Den Haag Zuid-West. Naast eenvoudige strafzaken zullen op termijn ook andersoortige zaken, waaronder civiele zaken, door middel van Wijkrechtspraak worden afgedaan.
Wijkrechtspraak zoekt naar een duurzame oplossing voor de (minderjarige) verdachten door een integrale en gecoördineerde aanpak vanuit het strafrecht en andere vormen van recht en/of hulpverlening. De beslissing van de Wijkrechter kan bijdragen aan duurzame oplossingen door zaken van de (minderjarige) verdachten integraal te behandelen (onder meer door gecombineerde zittingen). Er zullen zittingen worden gehouden in Wijkcentrum Moerwijk. Voorafgaand aan de zitting is er een Casus-overleg waarbij de betrokken professionals en de advocaat relevante informatie rondom de betrokken (minderjarige) verdachte verzamelen en delen. De betrokkenen maken zo mogelijk een gezamenlijk integraal plan van aanpak voor de (minderjarige) verdachte. Voor een zitting bij de Wijkrechter zal 60 minuten per zaak worden uitgetrokken. De Wijkrechter laat zich zo nodig ter zitting informeren door de betrokken instanties. Bij het nemen van de beslissing door de Wijkrechter weegt het plan van aanpak vervolgens in sterke mate mee.

Voor zaken die worden afgedaan via de Wijkrechtspraak geldt dat er ook een extra vergoeding van 3 punten wordt uitgekeerd door de Raad voor Rechtsbijstand.

Tijdens de lezing zullen Bob en Carlo jullie hier alles over vertellen! Er is uiteraard ook gelegenheid voor het stellen van vragen.

Mocht u alvast meer informatie willen lezen over de Wijkrechtspraak dan verwijs ik u naar deze webpagina van de Rechtspraak: https://tinyurl.com/ydkdf3bz

De lezing vindt plaats op 14 december 2023 van 15:30 tot 17:00 uur bij Hofrecht Advocaten (Laan van Nieuw-Oost Indië 133a). Na afloop van de lezing sluiten we af met een borrel.

We hopen zoveel mogelijk van onze leden te kunnen begroeten. Zou u zich van tevoren bij mij willen aanmelden?

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Joris Gravesteijn