Selecteer een pagina

Lezing Wijkrechtspraak 14 december 2023

okt 23, 2023 | Nieuws & cursussen

Op 14 december 2023 heeft de HVJA nog een interessante lezing over Wijkrechtspraak georganiseerd. Deze lezing was bedoeld voor advocaten die jeugd(straf)zaken behandelen en civiele (jeugdrecht)advocaten. De lezing is gegeven door Bob Kaarls (advocaat in Den Haag en lid van de Raad van de Orde van Advocaten) en Carlo Welten (advocaat in Rotterdam). Tijdens de lezing hebben zij alle ins en outs verteld over deze nieuwe vorm van rechtspraak en hebben praktische tips gegeven voor een zaak die door middel van wijkrechtspraak wordt afgedaan.

Wat is wijkrechtspraak?

Laagdrempelig, dichtbij en sneller. Niet het strafbare feit, maar de mens achter het dossier staat centraal. Waar is hij of zij nu echt mee geholpen? Het doel van wijkrechtspraak is om effectief bij te dragen aan het oplossen van uiteenlopende, meervoudige problemen van mensen in bepaalde wijken. Daarmee wordt ook de veiligheid, de leefbaarheid en het maatschappelijk welzijn in die wijken verbeterd.

De Rechtspraak breidt de komende jaren het aantal pilots wijkrechtspraak uit. En nu is Den Haag (Regio Zuid-West) aan de beurt! Ook de gemeenten Gouda en Delft hebben de wens uitgesproken om met de Wijkrechtspraak aan de slag te gaan. Er wordt gekozen voor de gemeenten waar wijken geprioriteerd zijn om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten Daarbij werkt de Rechtspraak nauw samen met andere professionele instanties (zoals het OM, gemeentes, de reclassering, advocatuur, wooncorporaties, GGZ en hulpverlening). Omdat elke wijk anders is, kunnen de pilots in de verschillende steden van elkaar verschillen, bijvoorbeeld welk type zaken er behandeld worden naast strafzaken.

Wijkrechtspraak in Den Haag zal zich in eerste instantie richten op (minderjarige) verdachten met multi-problematiek in Den Haag Zuid-West. Naast eenvoudige strafzaken zullen op termijn ook andersoortige zaken, waaronder civiele zaken, door middel van Wijkrechtspraak worden afgedaan.
Wijkrechtspraak zoekt naar een duurzame oplossing voor de (minderjarige) verdachten door een integrale en gecoördineerde aanpak vanuit het strafrecht en andere vormen van recht en/of hulpverlening. De beslissing van de Wijkrechter kan bijdragen aan duurzame oplossingen door zaken van de (minderjarige) verdachten integraal te behandelen (onder meer door gecombineerde zittingen). Er zullen zittingen worden gehouden in Wijkcentrum Moerwijk. Voorafgaand aan de zitting is er een Casus-overleg waarbij de betrokken professionals en de advocaat relevante informatie rondom de betrokken (minderjarige) verdachte verzamelen en delen. De betrokkenen maken zo mogelijk een gezamenlijk integraal plan van aanpak voor de (minderjarige) verdachte. Voor een zitting bij de Wijkrechter zal 60 minuten per zaak worden uitgetrokken. De Wijkrechter laat zich zo nodig ter zitting informeren door de betrokken instanties. Bij het nemen van de beslissing door de Wijkrechter weegt het plan van aanpak vervolgens in sterke mate mee.

Voor zaken die worden afgedaan via de Wijkrechtspraak geldt dat er ook een extra vergoeding van 3 punten wordt uitgekeerd door de Raad voor Rechtsbijstand.

Na afloop van de lezing is er met alle aanwezigen afgesloten met een borrel. Het was een leerzame lezing.