Selecteer een pagina

Lezing 13 april 2023

mrt 20, 2023 | Nieuws & cursussen

Op 13 april a.s. organiseert de HVJA een lezing. De sprekers zijn:

drs. Mick Haveman, forensisch psycholoog en directeur Forensische zorg en observatie, Forensisch Centrum Teylingereind, Sassenheim

en

Merijne Groeneweg, jurist, Forensisch Centrum Teylingereind, freelance werkzaam in o.a. het Pieter Baan Centrum en promovenda aan de Universiteit Leiden.

Inhoud lezing:
In het eerste deel  worden begrippen uit de plenaire sessie vanuit de juridische invalshoek belicht. In een reis langs sleutelfiguren uit de wetsgeschiedenis wordt gekeken op welke manier de onvoltooide ontwikkeling van de jeugdige verdachte een plek heeft verworven in het Nederlandse strafrecht. Kennis van die geschiedenis draagt bij aan een goede communicatie mét en óver jeugdige – en adolescente verdachten in het hier en nu. Daar ligt bijvoorbeeld een verklaring voor de constatering dat een weigering van medewerking aan pro Justitia onderzoek bij een jeugdige minder grote gevolgen heeft. En de reden dat een advies over de mate van toerekenen bij een jeugdige niet bepalend is voor het kunnen geven van een behandeladvies. Ook het adolescentenstrafrecht wordt behandeld in het eerste deel.
In het tweede deel wordt praktische invulling gegeven aan de verworven kennis uit  het eerste deel.

Tijdstip/locatie lezing:
De lezing zal op 13 april 2023 van 10.00 tot en met 12.00 uur worden gegeven op de Laan van Nieuw-Oost Indië 133a (aanbellen bij Hof-recht Advocaten).

Opgave deelname:
Indien u wilt deelnemen, graag een mail aan ondergetekende. Wij hopen u in grote getale te mogen verwelkomen de 13e!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de HVJA,
Joris Gravesteijn