Selecteer een pagina

Lezing 13 april 2023

mrt 20, 2023 | Nieuws & cursussen

Op 13 april 2023 organiseerde de HVJA een lezing. De sprekers waren:

drs. Mick Haveman, forensisch psycholoog en directeur Forensische zorg en observatie, Forensisch Centrum Teylingereind, Sassenheim

en

Merijne Groeneweg, jurist, Forensisch Centrum Teylingereind, freelance werkzaam in o.a. het Pieter Baan Centrum en promovenda aan de Universiteit Leiden.

Inhoud lezing:
In het eerste deel  werden begrippen uit de plenaire sessie vanuit de juridische invalshoek belicht. In een reis langs sleutelfiguren uit de wetsgeschiedenis werd gekeken op welke manier de onvoltooide ontwikkeling van de jeugdige verdachte een plek heeft verworven in het Nederlandse strafrecht. Kennis van die geschiedenis draagt bij aan een goede communicatie mét en óver jeugdige – en adolescente verdachten in het hier en nu. Daar ligt bijvoorbeeld een verklaring voor de constatering dat een weigering van medewerking aan pro Justitia onderzoek bij een jeugdige minder grote gevolgen heeft. En de reden dat een advies over de mate van toerekenen bij een jeugdige niet bepalend is voor het kunnen geven van een behandeladvies. Ook het adolescentenstrafrecht werd behandeld in het eerste deel.
In het tweede deel werd praktische invulling gegeven aan de verworven kennis uit het eerste deel.