Selecteer een pagina

Leden

Lid worden?

Indien u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u lid worden van de HVJA.
De voorwaarden om lid te worden zijn:

  1. U bent ingeschreven als advocaat in het arrondisement ’s-Gravenhage.
  2. U heeft de beroepsopleiding advocaat met goed gevolg afgerond.
  3. U heeft affiniteit met het jeugdrecht en aantoonbaar in de drie jaar voorafgaand aan de inschrijving bij de vereniging tenminste 12 opleidingspunten behaald op het terrein van jeugdrecht. De certificaten dienen desgewenst te worden overgelegd aan het bestuur van de vereniging.
  4. U dient binnen twee jaar na inschrijving de door de vereniging aangeboden Haagse Jeugdrechtcursus met goed gevolg te hebben afgerond. Dispensatie kan worden verleend door het bestuur, indien u kan aantonen een vergelijkbare specialisatiecursus jeugdrecht te hebben gevolgd.
  5. U dient per twee jaar minimaal 18 jeugdzaken te hebben behandeld en 16 relevante opleidingspunten op het gebied van jeugdrecht te hebben behaald.
  6. U dient jaarlijks tenminste twee door de vereniging aangeboden activiteiten en/of lezingen bij te wonen.

Als u nog niet kunt voldoen aan de onder 4 en 5 gestelde eisen, kunt u mitsdien als aspirant lid tot de vereniging toetreden indien u wel aan de overige eisen voldoet.

Het aanmeldingsformulier zal zo spoedig mogelijk online geplaatst worden. Meldt u nu aan door een email te sturen naar de secretaris of stuur een brief naar het volgende adres:

HVJA
t.a.v. J. Gravesteijn
Huijgensstraat 2
2515 BC Den Haag

Reglementen

Hier vindt u onze oprichtingsstatuten en ons reglement. Neem deze a.u.b. aandachtig door. Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de inhoud ervan.

h

Ons reglement

i

Onze statuten

Ledenlijst

Hier vindt u informatie over onze leden. Als u op de naam van een advocaat klikt, kunt u deze een e-mail sturen.

Voor de leden zelf: mocht uw contactinformatie niet meer juist zijn, stuur dan een e-mail naar webmaster@hvja.nl met uw juiste gegevens.