Selecteer een pagina

Nieuwe lezingen najaar 2022

Het bestuur is van plan voor het einde van het jaar een tweetal lezingen te organiseren. Een lezing in november met een strafrechtelijk thema en een lezing in december met een civielrechtelijk thema. De eerste lezing zal plaatsvinden op 10 november a.s.. Als spreker...

ALV en lezing (28-6-2022)

Op 28 juni 2022 vond de algemene ledenvergadering van onze vereniging plaats. Na afloop van de ALV is er een lezing gehouden door plaatsvervangend rechter Coosje Peters over actualiteiten jeugdrecht. Daarna hebben de aanwezige leden met elkaar geborreld. In het najaar...

Webinar KVJ

Op 7 april 2022 vond er een webinar van de KVJ (Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd) plaats. Sinds september 2021 is er ook in Den Haag een KVJ geopend. Inmiddels is de verbouwing helemaal gereed en is er plek voor 8 jongeren. Op 7 april 2022 organiseerde de...

Speeddate met JBW

Op 31 maart 2022 vond een speeddate tussen Jeugdbescherming West en jeugdrechtadvocaten plaats bij JBW te Den Haag. Hieronder meer informatie over deze speeddate. “Het belang van het kind is niet belangrijk voor de advocaat.” “De jeugdbeschermer moet aan...

ALV en lezing WSS 2021

Op donderdag 10 juni 2021 vond de jaarlijkse ALV plaats. Aansluitend aan de ALV vond ook een lezing plaats. Vanwege de coronamaatregelen vonden de ALV en lezing digitaal plaats. Joris Van der Park en Patricia Bakker (William Schrikker Stichting Jeugdbescherming &...