Selecteer een pagina

Bijeenkomst Sociale kaart

okt 19, 2017 | Nieuws & cursussen

Op 19 oktober 2017 vond een middag vullende bijeenkomst plaats die in het teken stond van  “ De Sociale Kaart Den Haag e.o.”. Het belangrijkste onderwerp van de bijeenkomst was een kijkje in de keuken van het jeugd(zorg)beleid van de gemeenten in ons arrondissement, de knelpunten die worden gesignaleerd en mogelijke (ideeën voor) oplossingen.

De bijeenkomst werd geleid door Berthe Peereboom, zelfstandig adviseur jeugd(zorg)beleid bij de gemeente Den Haag, met bijdragen van de gemeente Den Haag, Jeugdbescherming West, reclassering Nederland en de WSG.

Doel van de bijeenkomst was:

  1.          Advocaten worden geïnformeerd over de inrichting van het (jeugd)zorglandschap en de verantwoordelijkheden van de gemeenten, GI en RN hierin.
    2.       Advocaten worden geïnformeerd over de nieuwe visie van de gemeenten en de GI op de samenwerking en verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien van het veilig opgroeien van kinderen.
    3.       Advocaten, gemeente, GI en RN weten hoe zij elkaar kunnen vinden en benutten bij het oplossen van knelpunten/dillema’s uit de praktijk.

Daarnaast werd een belangrijk deel van de bijeenkomst besteed aan knelpunten en dillema’s uit de praktijk en de wijze waarop gemeente, GI’s, RN en de advocatuur elkaar kunnen benutten bij het oplossen van die knelpunten, zoals:

  •        Zorgcontinuïteit bij 18-/18+
    ·         De rechtsbescherming van cliënten en de wijze waarop deze geborgd is/wordt binnen de nieuwe visie op samenwerking.

Het was een actieve en leerzame bijeenkomst.

Klik hier voor de presentatie van de gemeente.
Klik hier voor de presentatie van de jeugdreclassering en William Schrikker Groep.
Klik hier voor de presentatie van de Reclassering Nederland.